Dawid Tyburski, uczeń klasy drugiej został zaproszony na Turniej Wojewódzki – Koncert Laureatów XXXV Małego Konkursu Recytatorskiego, który odbył się 2 czerwca 2016 r. w Lublinie pod patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty. Wzięło w nim udział 55 recytatorów z całego województwa lubelskiego. Uczeń zaprezentował wiersz Jana Brzechwy pt. „Kłamczucha”.

Przygoda z recytacją rozpoczęła się od szkolnego konkursu poświęconego twórczości patrona – Jana Brzechwy. Następnie uczeń reprezentował szkołę  w Miejskim Koncercie Laureatów XXXIII Spotkań Recytatorskich dla Dzieci, który odbył się 12 maja 2016 r. w Białej Podlaskiej i zdobył tytuł laureata.

Turniej  został zorganizowany przez Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie. Uczestnikami mogli być uczniowie szkół podstawowych województwa lubelskiego. Repertuar uczestnika miał stanowić jeden wiersz lub fragment prozy, tematyka tekstu była dowolna. Uczniowie występowali w dwóch kategoriach wiekowych (klas I-III i IV-VI).

Pod uwagę brany był dobór repertuaru, jego wartość artystyczna, oryginalność i dostosowanie do możliwości wykonawczych recytatora, dykcja, interpretacja utworu oraz ogólny wyraz artystyczny.

Opiekę merytoryczną nad uczniem sprawowała nauczycielka języka polskiego p. Justyna Sikorska. Gratulujemy Dawidowi i jego opiekunowi sukcesu i godnego reprezentowania szkoły.