10 listopada 2016 r. od odśpiewania hymnu państwowego rozpoczęła się uroczystość z okazji 98 rocznicy odzyskania niepodległości przy pomniku upamiętniający przemarsz przez Sitnik „I Brygady Legionów Polskich J. Piłsudskiego”. Po krótkim przemówieniu zastępcy wójta p. Adama Olesiejuka, wieńce i wiązanki złożyły władze samorządowe gminy Biała Podlaska – zastępca wójta p. Adam Olesiejuk, wiceprzewodnicząca Rady Gminy p. Agnieszka Sęczyk,  radny powiatu bialskiego p. Czesław Pikacz, dyrektor Szkoły Podstawowej w Sitniku p. Tadeusz Łukasik oraz delegacja GOK-u – p. Alicja Sidoruk, sołectwa Łukowce – p. Anna Waszkiewicz i sołectwa Sitnik – p. Bogdan Liniewicz. Następnie wszyscy uczestnicy uroczystości przemaszerowali do naszej szkoły, w której odbyła się cześć artystyczna przygotowana przez  p. Alicję Kondraciuk i p. Justynę Sikorską. Za barwnie urozmaiconą pieśniami i prezentacją multimedialną lekcję historii  wykonawcom i nauczycielom przygotowującym część artystyczną podziękowali dyrektor Tadeusz Łukasik, zastępca wójta gminy Adam Olesiejuk jak i wiceprzewodnicząca Rady Gminy Agnieszka Sęczyk. Poniżej krótka fotorelacja z tego wydarzenia.