30 listopada 2016 roku  w sali konferencyjnej  Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej podsumowano IX edycję konkursu „Czysta Ziemia”. Wzięły w nim udział 23 szkoły z powiatu bialskiego.  Do głównych zadań w ramach konkursu należały działania na rzecz ekologii – zbiórka odpadów, które można powtórnie wykorzystać, sprzątanie najbliższego otoczenia i wiele innych inicjatyw. Za udział w konkursie  nasza szkoła otrzymała dyplom z wyróżnieniem za zajęcie VIII miejsca oraz drukarkę, natomiast Łukasz Paszkowski z kl. V otrzymał indywidualną nagrodę w postaci słuchawek za aktywny udział w konkursie. Szkolnym koordynatorem konkursu była p. Iwona Korwin.