3 lutego 2017 r. odbył się uroczysty apel na którym dyrektor Tadeusz Łukasik podsumował wyniki nauczania i zachowania uczniów za I półrocze roku szkolnego 2016/2017. Odznaką „Wzorowy Uczeń” wyróżniono 6 uczniów z klas 2-3 oraz 10 uczniów z klas 4-6. Najwyższą średnią ocen ze wszystkich przedmiotów: 5,0 uzyskała Alicja Jaroć z klasy czwartej. Ponadto dyrektor szkoły wyróżnił dyplomami uznania Pawła Sęczyka z klasy trzeciej, Kamila Liniewicza z klasy piątej oraz Bartłomieja Liniewicza z klasy szóstej za godnie reprezentowały szkoły i osiągane wyniki w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej. Gratulujemy wszystkim wyróżnionym uczniom i ich nauczycielom oraz życzymy dalszych sukcesów.