17 lutego 2017 r. w naszej szkole odbył się etap szkolny  XL edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.   Celem OTWP jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów ochrony przeciwpożarowej, zasad postepowania na wypadek pożaru oraz zdobycie praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, a także historii i tradycji ruchu strażackiego. W eliminacjach szkolnych OTWP wzięło udział 8 uczniów z klasy piątej i szóstej, a przewodniczącym jury był prezes OSP Sitnik p. Bogdan Liniewicz.  Po dokonaniu oceny prac pisemnych uczestników eliminacji szkolnych, do  etapu gminnego zakwalifikowano następujących uczniów: Gracjan Dunajko, Bartłomiej Liniewicz, Kamil Liniewicz, Patrycja Chojecka, Karolina Demianiuk. Gratulujemy uczniom awansu do etapu gminnego i życzymy dalszych sukcesów.