Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sitniku informuje, że od  13 marca 2017 do 31 marca 2017 r. odbywa się rekrutacja dzieci 3-6 letnich do Punktu Przedszkolnego i dzieci 7 letnich do klasy pierwszej na rok szkolny 2017/2018.  Dokumenty rekrutacji są dostępne poniżej, lub u nauczycielki punktu przedszkolnego p. Anny Borowik.

Deklaracja

Wniosek_przyjęcie dziecka do PP

Zgłoszenie kandydata ubiegającego się o przyjęcie do Szkoły Podstawowej w Sitniku w roku szkolnym 2014-2015(dot. kandydatów z rejonu szkoły)

Wniosek o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej w Sitniku (dot. kandydatów spoza rejonu szkoły)

Terminy postępowania rekrutacyjnego.