W dniu 21 marca zorganizowano po raz pierwszy w naszej szkole Dzień Profilaktyki pod hasłem ,,Smacznie, zdrowo, kolorowo”. Celem  imprezy było promowanie zdrowej żywności, racjonalnego odżywiania się, poznanie składników odżywczych niektórych warzyw i owoców oraz rozwijanie zainteresowań plastycznych i literackich.  W pierwszej części Dnia Profilaktyki pielęgniarka szkolna p. Elżbieta Korniluk na zajęciach z uczniami klas II – VI omówiła zasady zdrowego odżywiania. Następnie nasi wychowankowie pod opieką nauczycieli przystąpili do realizacji zaplanowanych na ten dzień zadań. Pierwszym zadaniem konkursowym  było wykonanie ,,Piramidy zdrowia”,  przedstawiającej ogólne zasady żywienia i aktywności fizycznej, a realizacja której daje duże szanse na długie życie z zachowaniem zdrowia intelektualnego i dobrej kondycji. Kolejnym zadaniem było ułożenie tekstu wiersza lub piosenki promującej zdrowy tryb życia. W ostatniej konkurencji uczniowie przygotowywali ,,zdrowe przekąski” z przyniesionych warzyw i owoców. Na zakończenie przyszedł czas na klasowe prezentacje prac plastycznych,  wierszy, piosenek oraz przekąsek przed całą społecznością szkolną. Podczas  szkolnego Dnia Profilaktyki w prace organizacyjne zaangażowali się wszyscy nauczyciele,  a poprzez uczestnictwo w zajęciach profilaktycznych  i konkursach uczniowie naszej szkoły przyswoili sobie „ zdrowotny alfabet”, z którym warto iść przez życie. Koordynatorem imprezy była pedagog p. Zofia Jaroszuk.