Do tradycji Szkoły Podstawowej w Sitniku należy organizacja i udział społeczności szkolnej w uroczystościach i imprezach związanych z Dniem Patrona. 1 czerwca bieżącego roku Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Sitniku świętowała Dzień Patrona po raz szósty. Uroczystość ta miała na celu uczczenie osoby poety, przybliżenie uczniom i rodzicom jego życiorysu i twórczości. Na początku głos zabrał dyrektor szkoły Tadeusz Łukasik, który powitał obecną na uroczystości przewodniczącą Rady Rodziców p. Justynę Paszkiewicz, uczniów, rodziców oraz pracowników szkoły oraz przypomniał pokrótce historię wyboru patrona. Życiorys i dorobek twórczy Jana Brzechwy przedstawiła uczennica klasy piątej Julia Teodoruk. Następnie złożono kwiaty pod tablicą pamiątkową. Podczas uroczystości podsumowano i wręczono uczniom nagrody w  konkursach związanych z postacią patrona, recytatorskim „W magicznym świecie Jana Brzechwy” i plastycznym „Moja ulubiona postać z wierszy Jana Brzechwy” oraz  szkolnym konkursie  czytelniczym, języka angielskiego i ortograficznym „Mistrz Ortografii”. W pierwszej części uroczystości zaprezentowano twórczość poety w montażu słowno-muzycznym „Jan Brzechwa-nasz Patron” wg scenariusza przygotowanego przez p. Iwonę Charytoniuk. Integralną częścią Dnia Patrona jest Dzień Dziecka. Część rekreacyjno-sportową przygotowała p. Zofia Jaroszuk. Wśród zaproponowanych konkurencji sportowych był bieg na dłuższym dystansie, skok w dal, rzut piłeczką palantową oraz rzut piłką lekarską. Ponadto rozegrano mecz piłki nożnej pomiędzy uczniami zamieszkałymi w Sitniku, a uczniami zamieszkałymi w Łukowcach i Worgulach zakończony wynikiem 2:1 dla tych drugich. Rada Rodziców tradycyjnie zadbała o nasze żołądki serwując pyszne kiełbaski z grilla, słodycze i napoje. Dyrektor szkoły oraz grono pedagogiczne składa serdeczne podziękowania Radzie Rodziców i jej przewodniczącej p. Justynie Paszkiewicz za pomoc organizacyjną, zakup książek na nagrody i przygotowanie pysznych kiełbasek z grilla oraz firmie „Arspol” p. Wiesława Arseniuka za słodycze i napoje dla dzieci naszej szkoły.