23 czerwca 2017 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017. Dyrektor Tadeusz Łukasik wręczył najzdolniejszym uczniom nagrody książkowe i dyplomy za wyróżniające wyniki w nauce oraz szczególne osiągnięcia w pozaszkolnych konkursach tematycznych i sportowych. Na czas wakacji dyrektor Tadeusz Łukasik i przewodnicząca Rady Rodziców p. Justyna Paszkiewicz życzyli uczniom dużo słońca, wielu niezapomnianych wrażeń, fascynujących przygód, natomiast gronu pedagogicznemu i pracownikom obsługi  zdrowia i udanego wypoczynku.

Zakończenie roku szkolnego było okazją do podziękowania p. Tadeuszowi Łukasikowi za dwadzieścia lat pracy na stanowisku dyrektora szkoły. W związku z upływem czwartej kadencji podziękowania ustępującemu dyrektorowi złożyli p. Agnieszka Sęczyk – wiceprzewodnicząca Rady Gminy Biała Podlaska, p. Justyna Paszkiewicz– przewodnicząca Rady Rodziców, proboszcz parafii Łukowce – ks. dr Marek Szlanta, grono pedagogiczne, pracownicy obsługi oraz uczniowie. Władze gminy Biała Podlaska w osobie p. Wiesława Panasiuka – wójta gminy oraz p. Grażyny Majewskiej – sekretarza gminy podziękowali ustępującemu ze stanowiska p. Tadeuszowi Łukasikowi na gminnym zakończeniu roku szkolnego w Sworach.