14 września 2017 odbyły się wybory do Rady Rodziców na rok szkolny 2017/2018.

Skład Prezydium Rady Rodziców:

Przewodnicząca Rady Rodziców – p. Justyna Paszkiewicz

Z-ca przewodniczącej – p. Renata Adamiuk

Skarbnik – p. Edyta Adamiuk

Skład komisji rewizyjnej Rady Rodziców:

Przewodnicząca – p. Krystyna Golian

Członek – p. Anna Naumiuk – Stefaniak

Członek – p. Natalia Potocka