W dniu 18 września 2017 r. uczniowie naszej szkoły, pod opieką swoich wychowawców brali czynny udział w akcji  Sprzątania Świata pod hasłem ,, Nie ma śmieci- są surowce”, zbierając odpady zalegające pobocza dróg i przystanku autobusowego w miejscowościach Sitnik i Łukowce. Osobą odpowiedzialną za akcje była nauczycielka przyrody i biologii p. Iwona Korwin.