W dniu 12 października 2017 roku w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Na uroczystości przygotowanej przez panią Iwonę Korwin oraz uczniów klas IV-VII obecni byli: wiceprzewodnicząca Rady Gminy Biała Podlaska p. Agnieszka Sęczyk, przewodnicząca Rady Rodziców p. Justyna Paszkiewicz oraz emerytowani pracownicy szkoły p. Janina Wolska, p. Jadwiga Sidoruk i p. Krystyna Jasak. Podczas uroczystości Pani Dyrektor Marzena Demeszko przekazała wszystkim pracownikom szkoły najlepsze życzenia i podziękowania za trud włożony w kształtowanie młodego pokolenia. Nagrodę Dyrektora Szkoły otrzymały nauczycielki: p. Iwona Korwin, p. Zofia Jaroszuk, p. Anna Piękowska, p. Alicja Kondraciuk oraz pracownicy niepedagogiczni: p. Wojciech Wasilewski, p. Agnieszka Dudzińska, p. Helena Liniewicz.

    Podczas świętowania Dnia Edukacji Narodowej pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie i zostali pasowani przez Panią Dyrektor na uczniów Szkoły Podstawowej w Sitniku. Zgodnie z tradycją zwieńczeniem uroczystości było symboliczne posadzenie drzewka przez uczniów klasy pierwszej i ich wychowawcę p. Zofię Jaroszuk.