W dniu 24 stycznia 2018 roku uczniowie naszej szkoły brali udział w zabawie karnawałowej w Klubie Kultury w Sitniku. Rada Rodziców przygotowała słodki poczęstunek dla dzieci. Do zabawy zapraszał zespół muzyczny oraz pani Marta Kolanowska – instruktor animacji z firmy HOP SA SA. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w licznych zabawach.