„DĘBY NIEPODLEGŁOŚCI”

 

 Z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, 9 maja 2018 roku  w  Szkole Podstawowej im. Jan Brzechwy w Sitniku, odbył się Kocent Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej. Uroczystość została połączona z akcją „Dęby Niepodległości” zainaugurowaną przez Lubelski Urząd Wojewódzki, Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Lublinie oraz Lubelskie Kuratorium Oświaty.

Inicjatywa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nawiązuje do spontanicznego sadzenia dębów w latach 1918-1928, kiedy Polacy wraz z leśnikami sadzili drzewa, świętując powrót Polski na mapę Europy po 123 latach niewoli. Dąb symbolizuje moc, odwagę, siłę, mądrość i prawdę.

 Do akcji, której celem jest wyrażenie wdzięczności naszym przodkom, dzięki którym Polska odzyskała niepodległość, dołączyło ponad 500 placówek oświatowych na terenie całej Lubelszczyzny. Wśród nich znalazły się również Szkoła Podstawowa w Sitniku.

Koncert uświetnili swą obecnością: Pani dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Białej Podlaskiej Małgorzata Kiec, Wójt Gminy Biała Podlaska Wiesław Panasiuk, Pani Sekretarz Gminy Biała Podlaska Grażyna Majewska, Przewodnicząca Rady Rodziców Justyna Paszkiewicz, Nadleśniczy Nadleśnictwa Biała Podlaska Tomasz Bylina oraz zespół śpiewaczy Sitniczanie.

Uczestnicy spotkania zostali przywitanie słowami „Gawędy o miłości do ziemi ojczystej” naszej noblistki Wisławy Szymborskiej. Następnie głos zabrała dyrektor szkoły Pani Marzena Demeszko. Powitała zaproszonych gości oraz przedstawiła cel organizowanego przedsięwzięcia. Kolejnymi mówcami byli zaproszeni goście: p. Małgorzata Kiec, p. Wiesław Panasiuk oraz p. Tomasza Bylina, który odczytał list Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. Jerzy Sądel w liście podkreślił, że posadzenie dębu jest też symbolicznym podziękowaniem i oddaniem hołdu rodakom, którzy na ten sukces odzyskania niepodległości pracowali. Przypomniał, że leśnicy w ciągu roku sadzą pięćset milionów drzew różnych gatunków „dzięki czemu lasu w Polsce systematycznie przybywa”, a sadzenie takich symbolicznych drzew ma dla nich wymiar szczególny.

Kolejnym etapem koncertu było zaprezentowanie umiejętności wokalnych przez uczniów poszczególnych klas oraz grono pedagogiczne szkoły. Swój repertuar pieśni patriotycznych przedstawił również  zespół  śpiewaczy Sitniczanie.

W trakcie przerwy, na placu szkolnym, został posądzony „Dąb Niepodległości”. Sadzonka została podarowana przez Nadleśnictwo w Białej Podlaskiej. Uczniowie zgodnie obiecali pielęgnować drzewko.

Uroczystość została zakończona wspólnym śpiewaniem pieśni patriotycznych. Pomogły w tym śpiewniki przywiezione przez Wójta Gminy Biała Podlaska pt. „Dumni z Polski”.

Uroczystość zorganizowana w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Sitniku jest jedną z wielu, wpisujących się w kalendarz obchodów Roku dla Niepodległej.