Podsumowanie Wojewódzkiego Konkursu „Polonista Roku 2018”

            26 kwietnia 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 2 im. Bohaterskich Lotników Podlasia w Białej Podlaskiej, w obecności laureatów i zaproszonych gości, na czele z dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Białej Podlaskiej Panią Małgorzatą Kiec oraz zastępcą dyrektora Instytutu Filologii Polskiej UMCS w Lublinie – Pani Dorotą Piekarczyk została uroczyście podsumowana X edycja Konkursu „Polonista Roku”, organizatorem, którego jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterskich Lotników Podlasia w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Białej Podlaskiej.

Tegoroczny Wojewódzki Konkurs ,,Polonista Roku 2018” objęty został patronatem honorowym: Kuratora Oświaty w Lublinie – Teresy Misiuk, Prezydenta Miasta Białej Podlaskiej – Dariusza Stefaniuka, Starosty Powiatu Bialskiego – Mariusza Filipiuka.

Patronat merytoryczny nad przebiegiem konkursu od 10 lat sprawuje zastępca dyrektora Instytutu Filologii Polskiej UMCS w Lublinie –
Pani dr hab. Dorota Piekarczyk.

W roku szkolnym 2017/2018 do konkursu przystąpiło 370 uczniów z 16 szkół województwa lubelskiego. W etapie finałowym, który odbył się 5 kwietnia 2018 roku uczestniczyło 55 osób. W kategorii klas III – IV wyłoniono 14 laureatów, natomiast w grupie klas V – VI 11.  

Laureatką konkursu została również uczennica naszej szkoły Sylwia Adamiuk z kl. VI. Sylwia przygotowywała się do przedsięwzięcia pod kierunkiem p. Justyny Sikorskiej.  Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody książkowe oraz upominki ufundowane przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2, sponsorów i UMCS w Lublinie.