3 września 2018 r. miało miejsce uroczyste rozpoczęcie  roku szkolnego 2018/2019 poprzedzone Mszą św. w kościele parafialnym w Łukowcach odprawianą przez ks. dr Marka Szlantę. Uroczystość szkolna rozpoczęła się od wprowadzenia  sztandar szkoły i odśpiewania hymnu  Polski. Pani dyrektor Marzena Demeszko  powitała obecnych na uroczystości nauczycieli, rodziców oraz uczniów. W swoim wystąpieniu m.in. przedstawiła kadrę pedagogiczną oraz podziękowała pracownikom szkoły za wzorowe przygotowanie budynku i otoczenia do nowego roku szkolnego. W imieniu własnym i przewodniczącej rady rodziców p. Justyna Paszkiewicz  złożyła obecnym życzenia dobrego roku szkolnego, wielu sukcesów w konkursach przedmiotowych i tematycznych, dużo zdrowia, życzliwości i wzajemnego szacunku. TŁ.