W dniu 16 października 2018 r. nasza szkoła była gospodarzem gminnej uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość, która odbyła się w Klubie Kultury, swoją obecnością zaszczycili władze gminy Biała Podlaska –  wójt gminy Wiesław Panasiuk, zastępca wójta Adam Olesiejuk, sekretarz gminy Grażyna Majewska, przewodniczący Rady Gminy Biała Podlaska Dariusz Plażuk, radna naszego rejonu Agnieszką Sęczyk oraz dyrektor GOK w Białej Podlaskiej Dariusz Chorąży.  Kuratorium Oświaty w Lublinie reprezentowała Barbara Bachonko-Breczko. Na uroczystość obecni byli wszyscy dyrektorzy szkół gminy Biała Podlaska. Swoją obecnością zaszczycili nas również emerytowani pracownicy szkoły, rodzice oraz lokalne media. W  części oficjalnej dyrektor Marzena Demeszko przedstawiła  historię powstania święta Komisji Edukacji Narodowej. Zarówno pani dyrektor jak i zaproszeni goście wójt gminy Wiesław Panasiuk, starszy wizytator KO Barbara Bachonko-Breczko, przewodniczący Rady Gminy Dariusz Plażuk oraz przewodnicząca rady rodziców Justyna Paszkiewicz podziękowali za trud pięknej pracy, jaki podejmują na co dzień wszyscy pracownicy oświaty oraz złożyli życzenia zdrowia, szczęścia i wszelkiej osobistej satysfakcji. Podczas uroczystości wręczono nagrody i wyróżnienia nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym. Nagrodą Wójta wyróżniono czterech pedagogów gminy Biała Podlaska, w tym naszą panią dyrektor Marzenę Demeszko. Nagrodę Dyrektora Szkoły otrzymały nauczycielki Anna Borowik, Justyna Sikorska, Alicja Kondraciuk, Iwona Charytoniuk oraz pracownicy niepedagogiczni Aneta Karpowicz, Agnieszka Dudzińska, Helena Liniewicz i Wojciech Wasilewski. Pani dyrektor oraz wszystkim nagrodzonym nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym serdecznie gratulujemy! Podczas uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie i zostali pasowani przez dyrektor szkoły Marzenę Demeszko oraz wójta gminy Wiesława Panasiuka na uczniów Szkoły Podstawowej w Sitniku. Za przygotowanie części artystycznej dziękujemy Alicji Kondraciuk, a Mariuszowi Polakowi za oprawę muzyczną uroczystości. Poniżej przedstawiamy fotorelacje z tej uroczystości. TŁ.