Uczniowie klasy szóstej wraz z panią dyrektor Marzeną Demeszko – nauczycielem matematyki, zorganizowali nietypową lekcję o procentach. Lekcja opracowana była metodą projektu– najpierw uczniowie  przeprowadzili różnorodne ankiety wśród pracowników i uczniów szkoły. Wyniki przedstawili w postaci diagramów słupkowych i kołowych, wykorzystując przy tym m.in. technologię komputerową  – pracując w programie Exel. Efekty pracy zostały zaprezentowane na zajęciach matematyki. Zaangażowanie i pomysłowość zaowocowały dobrymi ocenami. Dzięki takiej metodzie łatwiej jest uczniom zapamiętać sposoby obliczania procentów, uczniowie nabierają też doświadczenia w autoprezentacji , wystąpieniach przed grupą, uczą się pracy w grupach.MD