6 lutego 2019 r. w naszej szkole odbył się etap szkolny  XLII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Celem OTWP jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów ochrony przeciwpożarowej, zasad postepowania na wypadek pożaru oraz zdobycie praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, a także historii i tradycji ruchu strażackiego. W eliminacjach szkolnych OTWP wzięło udział 26 uczniów z klas V-VIII, a przewodniczącym jury był prezes OSP Sitnik p. Bogdan Liniewicz.  Po dokonaniu oceny prac pisemnych uczestników eliminacji szkolnych, do  etapu gminnego zakwalifikowano następujących uczniów:  w I grupie wiekowej: Kamila Liniewicza, Klaudię Burdę, Michała Kaliszewskiego, Julię Teodoruk , Małgorzatę Golian. W II grupie wiekowej: Weronikę Litwiniuk, Sylwię Adamiuk, Bartłomieja Liniewicza, Martynę Burdę, Gracjana Dunajko. Nauczycielem odpowiedzialnym za przygotowanie i przeprowadzenie etapu szkolnego był Tadeusz Łukasik. Gratulujemy uczniom awansu do etapu gminnego i życzymy dalszych sukcesów. TŁ