16 maja 2019 r. uczennice naszej szkoły: Kamila Dunajko z kl. V, Olivia Adamiuk  z kl. V oraz Alicja Jaroć z kl. VI uczestniczyły w 38 Małym Konkursie Recytatorskim w etapie powiatowym zorganizowanym przez Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie. Dziewczyny przygotowywały się pod okiem swoich nauczycieli języka polskiego- p. Justyny Sikorskiej i p. Anety Karpowicz. 

Przesłuchania odbyły się w Bialskim Centrum Kultury im. Bogusława Kaczyńskiego w Białej Podlaskiej. Repertuar uczestnika stanowił jeden wiersz lub fragment prozy. Jury oceniało dobór repertuaru, jego wartość artystyczną, oryginalność i dostosowanie do możliwości wykonawczych recytatora, dykcję, interpretację utworu i ogólny wyraz artystyczny.

Laureatką konkursu została Alicja Jaroć, której instruktorem była p. Aneta Karpowicz.

Gratulujemy uczennicom i życzymy Alicji powodzenia w dalszym etapie w Lublinie podczas Wojewódzkiego Koncertu Laureatów 38 Małego Konkursu Recytatorskiego. AK