Szanowni Państwo.

Zgodnie z zaleceniem Kuratorium Oświaty w Lublinie, w związku z wydarzeniami z ostatnich miesięcy, które miały miejsce w placówkach oświatowych na terenie  kraju a także w trosce o bezpieczeństwo Państwa dzieci informuję ,że nasza szkoła podjęła następujące czynności :

  1. Dokument o nazwie „Bezpieczna szkoła” ,opracowany na początku roku szkolnego 2018/2019 i zawierający zestaw procedur postępowania w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu   znajduje się w pokoju nauczycielskim i w każdej chwili jest do Państwa dyspozycji .
  1. Na stronie internetowej szkoły spsitnik.pl znajduje się

WYKAZ INSTYTUCJI I ORGANIZACJI UDZIELAJĄCYCH POMOCY  PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ,  WYCHOWAWCZEJ I POMOCY  NA RZECZ OSÓB POKRZYWDZONYCH CZYNAMI KARALNYMI.

 

  1. Wyżej wymieniony wykaz znajduje się na  tablicy aktualności szkolnych.
  1. W najbliższym czasie przeprowadzimy godziny wychowawcze na temat czynników warunkujących bezpieczeństwo w szkole oraz procedur zachowania w sytuacjach nadzwyczajnych i obowiązków wynikających z poszanowania drugiego człowieka.
  1. Na biwaku szkolnym , który odbędzie się w dniach 10-12.06.2019 r. zaplanowano warsztaty na temat bezpieczeństwa w szkole i przeciwdziałaniu agresji
  1. Przy gabinecie pedagoga zostanie umieszczona  skrzynka na anonimowe sygnały.

 

Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa dzieciom.

Dyrektor szkoły

Marzena Demeszko

 

WYKAZ INSTYTUCJI I ORGANIZACJI UDZIELAJĄCYCH POMOCY  PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ,  WYCHOWAWCZEJ I POMOCY NA RZECZ OSÓB POKRZYWDZONYCH CZYNAMI KARALNYMI.

Lp. Nazwa placówki Adres , telefon kontaktowy Krótki opis działalności
1. Wojewódzki Ośrodek Pomocy Rodzinie „SENS” w Białej Podlaskiej 21-500 Biała Podlaska

ul. Sworska 44

(praca całodobowa)

tel. 83 345 33 55

tel. Niebieskiej Linii

519 797 338

Terapia osób uzależnionych; możliwość zamieszkania matek z dziećmi dotkniętych przemocą; pomoc psychologiczna, prawna osobom uwikłanym w przemoc domową.
2. Katolickie Stowarzyszenie  „CIVITAS CHRISTIANS” 21-500 Biała Podlaska

ul. Reformacka 9

tel. 83 343 57 73

Poradnictwo i terapia dla rodzin.
3. Fundacja Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom w Dołdze Dołha 56

tel. 83 371 15 26

Terapia osób uzależnionych i ich rodzin.
4. Powiatowa poradnia psychologiczno – pedagogiczna  w Białej Podlaskiej 21-500 Biała Podlaska

ul. Warszawska 12c

tel/fax 83 343 31 23

Pomoc psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna.
5. Powiatowa poradnia psychologiczno – pedagogiczna w Białej Podlaskiej  filia   w Międzyrzecu Podlaskim 21-560 MIĘDZYRZEC PODLASKI            ul. Czysta 11 tel. 691419531

 

Pomoc psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna.
6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 21-500 Biała Podlaska

ul. Prosta 31

tel. 83 343 32 84

Udzielanie pomocy rodzinom w trudnych sytuacjach społecznych.
7. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 21-500 Biała Podlaska

ul. Brzeska 41

tel. 83 343 29 82

Dział rehabilitacji społecznej

tel. 83 3423699

Dział opieki nad dzieckiem i rodziną    tel. 83 3437066

Punkt interwencji kryzysowej – info linia: 83 343 70 66

 

Udzielanie pomocy w trudnych sytuacjach życiowych.
8. Ośrodek Adopcyjno Opiekuńczy 21-500 Biała Podlaska

ul. Warszawska 14

tel.83 343 64 54

Poradnictwo i terapia rodzinna dla dzieci i rodzin; szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze i adopcyjne.

 

9. Powrót z U. Towarzystwo rodzin i przyjaciół dzieci uzależnionych

 

21-500 Biała Podlaska

ul. Stacyjna 6

tel. 83 342 21 98

 

Terapia osób uzależnionych   ich rodzin i osób współuzależnionych.
10. Sąd Rejonowy                      w Białej Podlaskiej 

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

 

21-500 Biała Podlaska

ul. Brzeska 20-22
tel. 83 343 22 95

 

 Prawa rodzinnego

i opiekuńczego;
postępowania w sprawach

nieletnich;
postępowania w stosunku

do osób uzależnionych

od alkoholu.

11.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych

 

21- 500 Biała Podlaska
ul. Prosta 31, pokój numer 2
tel 83 343 32 84
Dyżur psychologa :maj, czerwiec, wrzesień, październik w każdy piątek w godzinach 10:00-13:00
lipiec, sierpień, listopad, grudzień w każdy poniedziałek w godzinach 10:00-13:00
12. Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży i Dzieciom Autystycznym oraz Młodzieży i Dzieciom o Pokrewnych zaburzeniach  „WSPÓLNY ŚWIAT” 21-500 Biała Podlaska

ul. Pokoju  22

Sekretariat tel.: 509 846 511

 

Diagnoza, terapia dzieci z symptomami zespołu. Baza przedszkolna i szkolna dostosowana do potrzeb dzieci.
13.
Dzielnicowi Gminy Biała Podlaska

 

st. sierż. Dariusz Łaski,

tel. 83 344 83 24,

kom. 798003722

mł. asp. Robert Kulhawczuk,

tel. 83 344 83 24,

kom. 798003721

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie , interwencje rodzinne, monitoring rodzinny.
14. Starostwo Powiatowe wydział spraw społecznych 21-500 Biała Podlaska

ul. Brzeska 41

tel.343 75 31

 

Kierowanie dzieci i młodzieży do placówek kształcenia specjalnego i ośrodków wych.

Zadania z zakresu profilaktyki   i ochrony zdrowia .    Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży.

15. Ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie
„NIEBIESKA LINIA”
Tel.800 12 00 02  Telefon jest bezpłatny i jest czynny całą dobę
www.niebieskalinia.info
e-mail: niebieskalinia@niebieskalinia.info
skype: pogotowie.niebieska.linia (również w języku migowym)
Bezpłatna pomoc: prawna, psychologiczna i psychiatryczna  w sytuacjach trudnych rodzinnych i osobistych.