31 maja 2019 r. w naszej szkole gościła grupa rekonstrukcyjna ,,Lgio XXI Rapax”. Celem tej grupy było przybliżenie uczniom wiedzy o kulturze materialnej, taktyce wojennej i codziennym życiu rzymskich legionistów z II poł. I w. p.n.e. Członkowie tej grupy używają materiałów ręcznie tkanych, farbowanych, szytych, uzbrojenia oraz innych przedmiotów o odpowiednich historycznie kształtach, wzorach. Członkowie tej grupy pochodzą w większości z Polski, ale również z Niemiec, Austrii, Chorwacji. Grupa ta uczestniczy w imprezach rekonstrukcyjnych w całej Europie. Pokazy tej grupy cieszyły się dużym zainteresowaniem naszych uczniów.AP