Od 15 do 17 kwietnia 2019 r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Sitniku  przystąpili  do egzaminu ósmoklasisty, który odbył się pierwszy raz w formie pisemnej z trzech przedmiotów obowiązkowych:  języka polskiego,  matematyki  oraz języka angielskiego.    Zadania we wszystkich arkuszach sprawdzały, w jakim stopniu ósmoklasiści opanowali wymagania ogólne i szczegółowe określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Wyniki tegorocznego egzaminu pokazują, że uczniowie dobrze poradzili sobie z zadaniem z języka polskiego, które sprawdzało umiejętność odbioru tekstu kultury i wykorzystania zawartych w nim informacji. Z matematyki uczniowie wykazali się sprawnością rachunkową, umiejętnością wykonywania prostych obliczeń oraz wykorzystania tych umiejętności w sytuacjach praktycznych. Na egzaminie z języka angielskiego najlepiej poradzili sobie z zadaniami sprawdzającymi znajdowanie w tekście określonych informacji w tekstach pisanych.

Oto jak przedstawiały się wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2019 r. w województwie, powiecie, gminie oraz naszej szkole:

 

JĘZYK POLSKI MATEMATYKA JĘZYK ANGIELSKI
WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE  

64%

 

 

44%

 

56%

POWIAT BIALSKI  

61%

 

 

38%

 

49%

GMINA

BIAŁA PODL.

 

61%

 

 

43%

 

48%

 

SP SITNIK

 

76%

 

 

39%

 

50%

 

Dodam tylko, że wynik z języka polskiego w naszej szkole był najwyższym wynikiem w powiecie bialskim, natomiast wyniki z matematyki i języka angielskiego osiągnęły średnie wyniki.

Trzymamy kciuki za naszych absolwentów i życzymy im, aby decyzje, jakie będą podejmować w dalszym życiu, był trafne, a na swojej drodze spotykali ludzi godnych zaufania i pamiętali o Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Sitniku. MD