2 września 2019 r. miało miejsce uroczyste rozpoczęcie  roku szkolnego 2019/2020 poprzedzone Mszą św. w kościele parafialnym w Łukowcach odprawianą przez ks. dr Marka Szlantę. Uroczystość szkolna rozpoczęła się od wprowadzenia  sztandar szkoły i odśpiewania hymnu  Polski. Pani dyrektor Marzena Demeszko  powitała obecnych na uroczystości nauczycieli, rodziców oraz uczniów. W swoim wystąpieniu m.in. w imieniu całej społeczności szkolnej pięknie podziękowała za wieloletnie, wzorowe wykonywanie swoich obowiązków przechodząca na emeryturę p. Helenę Liniewicz. Życzymy p. Heli zdrowia i wszelkiej pomyślności. Ponadto p. dyrektor podziękowała pracownikom szkoły za wzorowe przygotowanie budynku i otoczenia do nowego roku szkolnego. Wraz z przewodniczącą rady rodziców p. Justyną Paszkiewicz  złożyły obecnym na uroczystości życzenia dobrego roku szkolnego, wielu sukcesów w konkursach przedmiotowych i tematycznych, dużo zdrowia, życzliwości i wzajemnego szacunku. TŁ.