Dyrektor Szkoły  Podstawowej  w  Sitniku  informuje, że szkoła zapewnia profilaktyczną opiekę zdrowotną i stomatologiczną uczniom do 19 roku życia na poniższych zasadach:

  • Profilaktyczną opiekę zdrowotną sprawuje pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania Elżbieta Korniluk. Gabinet pielęgniarki mieści się w budynku szkolnym na parterze. Pielęgniarka pracuje w środy.
  • Świadczenia ogólnostomatologiczne realizuje dr. Agnieszka Topyło.
  • W przypadku, gdybyście Państwo nie życzyli sobie objęcia dziecka opieką zdrowotną  i stomatologiczną proszę o złożenie „sprzeciwu” od świadczenia usług medycznych, odpowiednio do świadczeniobiorców realizujących opiekę.
  • Na każde wykonywane świadczenie ogólnostomatologiczne dziecko zgłasza się z pisemnym wyrażeniem zgody przez rodziców.

 

Sitnik, 13.08.2019r.