W dniu 18 września 2019 r. uczniowie naszej szkoły, pod opieką swoich wychowawców brali czynny udział w akcji  Sprzątania Świata pod hasłem „Nie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy!” zbierając odpady zalegające pobocza dróg i przystanku autobusowego w miejscowościach Sitnik i Łukowce. Osobą odpowiedzialną za akcje była nauczycielka przyrody i biologii p. Iwona Korwin. TŁ.