Uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielem  p. Anetą Karpowicz przystąpili do programu „Młodzież w działaniu”. Organizatorem programu jest Fundacja „Polki Mogą Wszystko”.

Jest to program, który przewiduje wsparcie dla autorskich projektów przygotowanych przez młodzież mieszkającą w miejscowościach do 20.000 mieszkańców. Wsparcie uzyskają autorskie projekty przygotowane przez młodzież, które:

1.wpływają na usamodzielnienie się młodzieży oraz kształtowanie wśród nich właściwych postaw społecznych,

2.przyczyniają się do rozwijania umiejętności liderskich młodzieży,

3.przyczyniają się do kształtowania u młodzieży samodzielności myślenia, odpowiedzialności za podejmowane decyzje i  środowisko lokalne,

4.promują aktywność i zaangażowanie społeczne w środowiskach lokalnych.

Grupa dzieci należąca do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej podjęła się pracy przy realizacji filmu do projektu , a także wraz z nauczycielką stworzyły harmonogram działań na potrzeby programu „Młodzież w działaniu”. Przygotowanie projektu stworzyło doskonałe  warunki  do zgodnej współpracy i integracji młodzieży. Mamy nadzieję, że w przyszłości młodzież ta stanie się lokalnymi liderami pozytywnych działań.

Króciutki filmik reklamujący naszą grupę młodzieży zamieszczony zostanie nieco później.