W dniu 14 października 2019 r. odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na uroczystości obecni byli wiceprzewodnicząca Rady Gminy Biała Podlaska p. Agnieszka Sęczyk, pracownicy Klubu Kultury w Sitniku p. Alicja Sidoruk oraz p. Anna Waszkiewicz, sołtys wsi Łukowce oraz przewodnicząca Rady Rodziców p. Renata Adamiuk-Skubis, sołtys wsi Sitnik p. Bogdan Liniewicz oraz emerytowani pracownicy szkoły p. Janina Wolska, p. Jadwiga Sidoruk i p. Helena Liniewicz. W  części oficjalnej Pani dyrektor Marzena Demeszko przedstawiła  historię powstania święta Komisji Edukacji Narodowej, podziękowała za trud pięknej pracy, jaki podejmują na co dzień wszyscy pracownicy szkoły oraz złożyła życzenia zdrowia, szczęścia i wszelkiej osobistej satysfakcji. Z okazji święta pracowników oświaty serdeczne życzenia wszystkim nauczycielom oraz pracownikom niepedagogicznym złożyli goście uroczystości p. Agnieszka Sęczyk, p. Renata Adamiuk-Skubis oraz pracownicy Klubu Kultury p. Alicja Sidoruk i p. Anna Waszkiewicz.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Pani dyrektor wręczyła nagrody i wyróżnienia nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym. W tym roku nagrodę Dyrektora Szkoły otrzymali nauczyciele: Justyna Sikorska, Rafał Barszczewski, Tadeusz Łukasik, Aneta Karpowicz oraz pracownicy niepedagogiczni Agnieszka Dudzińska i Wojciech Wasilewski.

Podczas uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie i zostali pasowani przez Panią dyrektor na uczniów Szkoły Podstawowej w Sitniku. Zgodnie z tradycją zwieńczeniem uroczystości pasowania było symboliczne posadzenie drzewka przez uczniów klasy pierwszej i ich wychowawczynię p. Iwonę Charytoniuk. Wszystkim nagrodzonym nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym serdecznie gratulujemy, a uczniom klasy pierwszej życzymy sukcesów w nauce. Za przygotowanie części artystycznej dziękujemy p. Justynie Sikorskiej, a p. Mariuszowi Polakowi za oprawę muzyczną uroczystości. Poniżej przedstawiamy fotorelacje z tej uroczystości. TŁ.