Dnia 30.10.2019 r. o godz. 11.20 w naszej szkole została przeprowadzona próbna ewakuacja przeciwpożarowa całości  budynku. Działania były zapowiedziane, ale nauczyciele oraz pozostali pracownicy nie zostali poinformowani o terminie przeprowadzenia próbnej ewakuacji. Wszyscy postępowali zgodnie z wyznaczonym zakresem działań. Wyprowadzenie ludzi z budynku przebiegało bardzo sprawnie – w ciągu 2 minut opuszczono wszystkie pomieszczenia, które  pozostawiono otwarte  (tzn. z pozostawionymi  kluczami w zamkach) i udostępnione do sprawdzenia.  Wszystkie osoby przebywające    w budynku opuściły go bezpośrednio po alarmowym sygnale dźwiękowym (10 krótkich powtarzanych dźwięków z przerwą ok. 20s. i ponowne powtarzania cyklu przez 3min. Ewakuowano 46 uczniów oraz 16 dorosłych osób (nauczyciele, obsługa), łącznie 62 osoby. Ewakuacja przebiegała sprawnie i bez paniki. Cały przebieg próbnej ewakuacji można uznać za udany. Szkoła jest przygotowana do ewakuowania placówki w razie zagrożenia. Za przeprowadzenie próbnej ewakuacji przeciwpożarowej odpowiedzialne były p. Dyrektor Marzena Demeszko i p. A. Karpowicz. AK