08.30 Złożenie kwiatów pod pomnikami Nieznanego Żołnierza

i Marszałka Józefa Piłsudskiego (Plac Litewski)

09.00 Uroczyste posiedzenie Rady Miasta Lublin (Trybunał Koronny)

10.00 Msza św. w intencji Ojczyzny (katedra lubelska)

11.30 Przemarsz na Plac Zamkowy

11.45 Uroczystość na Placu Zamkowym:

 • Złożenie meldunku Dowódcy Garnizonu Lublin przez dowódcę

uroczystości i powitanie kompanii honorowych

 • Odegranie i odśpiewanie hymnu państwowego
 • Uroczyste podniesienie flagi państwowej na maszt
 • Wystąpienie Wojewody Lubelskiego
 • Apel pamięci i salwa honorowa
 • Koncert orkiestry wojskowej z musztra paradna
 • Złożenie kwiatów przez Komitet Honorowy pod Pomnikiem

Zaporczyków, tablicami upamiętniającymi Więźniów Zamku oraz

Pomnikiem – Symbolem Lwowa

 • Defilada kompanii honorowych, jazdy i pojazdów historycznych
 • Imprezy towarzyszące, w tym m.in.:

– okolicznościowy koncert orkiestry wojskowej

– prezentacja grup rekonstrukcyjnych i pojazdów historycznych

– wystawa sprzętu Wojska Polskiego i innych służb mundurowych

– wycieczki „Szlakiem odzyskania niepodległości” (przewodnicy PTTK)

– śpiewanki patriotyczne (harcerze)

– Miejska Gra Niepodległościowa

– Nocna Mila Niepodległości (zbiórka o godz. 16:30 na Placu

Litewskim)

13.45 Złożenie kwiatów przy tablicach upamiętniających:

 • Władysława Cholewę – delegata rządu RP na województwo

lubelskie i Wojewodę Lubelskiego w latach 1941-1944 (Sąd

Okręgowy, ul. Krakowskie Przedmieście 43)

 • Jerzego de Tramecourta – Wojewodę Lubelskiego w latach

1937-1939 (Lubelski Urząd Wojewódzki, ul. Spokojna 4)

 • Stanisława Moskalewskiego – Wojewodę Lubelskiego w latach

1919 – 1926 (Lubelski Urząd Wojewódzki, ul. Spokojna 4)

14.00 Złożenie kwiatów na mogiłach Legionistów (cmentarz wojenny przy Białej)

Odezwa_11_listopada_2019