24 lutego 2020 r. w naszej szkole odbył się etap szkolny  XLIII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Celem OTWP jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów ochrony przeciwpożarowej, zasad postepowania na wypadek pożaru oraz zdobycie praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, a także historii i tradycji ruchu strażackiego. W eliminacjach szkolnych OTWP wzięło udział 18 uczniów z klas V-VIII, a przewodniczącym jury był prezes OSP Sitnik p. Bogdan Liniewicz.  Po dokonaniu oceny prac pisemnych uczestników eliminacji szkolnych, do  etapu gminnego zakwalifikowano następujących uczniów:  w I grupie wiekowej: Nikolę Derkacz i Gabrielę Burdę. W II grupie wiekowej: Klaudię Burdę, Michała Kaliszewskiego, Weronikę Litwiniuk, Kingę Weresę  oraz  Wiktorię Derkacz. Etap gminny odbył się 25 lutego w Szkole Podstawowej w Ciciborze Dużym. Przygotowany przez organizatorów etapu gminnego test z naszych uczniów najlepiej napisał Michał Kaliszewski, zajmując szóste miejsce. Nauczycielami odpowiedzialnymi za przygotowanie i przeprowadzenie etapu szkolnego byli p. Aneta Karpowicz oraz p. Tadeusz Łukasik. TŁ