Drodzy Rodzice!

Rozważane jest uruchomienie działalności punktu i oddziału przedszkolnego od dnia 06 maja 2020 r. Dotyczy to rodziców pracujących, którzy nie mają możliwości zapewnienia opieki swoim dzieciom. Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych. Według wytycznych Ministerstwa Zdrowia grupy mają być maksymalnie ograniczone. W związku z powyższym proszę o informację, czy Państwo wyrażają zainteresowanie posłaniem dziecka do punktu i oddziału przedszkolnego od 6 maja. Decyzja o uruchomieniu zajęć opiekuńczo- wychowawczych zostanie podjęta po zebraniu wszystkich informacji oraz analizie wymogów określonych przez Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji Narodowej i służb sanitarnych. Informacje proszę przesyłać do dyrektora szkoły przez komunikator w e-dzienniku lub na e-mail szkoły spsitnik@interia.pl do 04.05.2020r. do godziny 11.00.

Z poważaniem dyrektor szkoły Marzena Demeszko