Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sitniku w dniu 6 maja 2020 r. wydał zarządzenie w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Oddziale i Punkcje Przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Sitniku w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zarządzenie X-19-20.