9 stycznia Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zainaugurowała dziesiątą – jubileuszową edycję konkursu plastycznego dla dzieci „Bezpiecznie na wsi”, kierowanego do uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich.

Celem konkursu było promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego. Tegoroczna edycja przebiegała pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz” i miała zwrócić uwagę na sposoby zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym rolników, związanych z obecnością zwierząt w gospodarstwach rolnych.

Patronat honorowy nad konkursem objął  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Konkurs przebiegał w 3 etapach: rejonowym , wojewódzkim i ogólnopolskim. Na każdym etapie konkursu prace oceniane były w dwóch kategoriach wiekowych: kl. 0-III i IV-VIII). Do przedsięwzięcia zgłoszono 57 569 prac uczniów z całego kraju.

Sylwia Adamiuk uczennica VIII klasy Szkoły Podstawowej im. J. Brzechwy w Sitniku w eliminacjach  rejonowych i wojewódzkich zajęła I miejsce. Natomiast w etapie ogólnopolskim otrzymała wyróżnienie Prezesa Kasy. Opiekunem konkursu był nauczyciel plastyki p. Mariusz Polak. Serdecznie gratulujemy.

 

Praca konkursowa Sylwii Adamiuk, SP Sitnik