Rok szkolny 2020/2021 ze względu na pandemię COVID-19 w klasach I-VIII rozpocznie się 1 września 2020 r. o godz. 9.00 spotkaniami wychowawców z uczniami w salach lekcyjnych, natomiast wychowankowie punktu i oddziału przedszkolnego rozpoczynają zajęcia w swoich salach dydaktycznych o godz. 8.00.