Dyrektor szkoły p. Marzena Demeszko informuje, że od poniedziałku 26 października 2020 r. uczniowie klas 4-8 przechodzą w tryb nauki zdalnej. Więcej informacji uczniowie i ich rodzice otrzymają od wychowawców klas poprzez dziennik elektroniczny. Natomiast edukacja uczniów klas młodszych oraz dzieci z oddziału i punktu przedszkolnego odbywać się będzie w trybie stacjonarnym.