Regulamin organizacji pracy Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Sitniku w zdalnym systemie klas IV,VI-VIII jest dostępny po kliknięciu w zamieszczony poniżej link.

REGULAMIN NAUCZANIA W TRYBIE ZDALNYM SP SITNIK