Poniżej zamieszczono link do Zarządzenia nr 0050.10.2021 Wójta Gminy Biała Podlaska z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia na rok 2021/2022 harmonogramu i terminów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego i do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Biała Podlaska.

http://gmina-bialapodlaska.pl/uncategorized/rekrutacja-2021-2022/