Od 26.04. 2021 r. uczniowie klas I-III wracają do nauki stacjonarnej w systemie hybrydowym wg następującego harmonogramu:

Poniedziałek – klasa I   

Wtorek – klasa I

Klasy II i III informację o dniach pracy stacjonarnej otrzymają od wychowawcy  w poniedziałek.

Zajęcia odbywają się wg. planu. O ewentualnych zmianach będą informować na bieżąco wychowawcy.

Uczniowie realizujący nauczanie stacjonarnie, zapisani do świetlicy mogą korzystać z opieki świetlicowej.
Reżim sanitarny zachowujemy na dotychczasowych zasadach.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.