Zgodnie z rozporządzeniem MEiN od nowego roku szkolnego (w terminie 2 września – 22 grudnia 2021) w naszej szkole w klasach IV, V, VII i VIII będą organizowane zajęcia wspomagające uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. Pełna informacja jest dostępna po kliknięciu w poniższy link.

Deklaracja – zajęcia wspomagające czerwiec 2021 (2)