Edukacja ekologiczno – zdrowotna

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Sitniku przystąpiła do konkursu ,, Czysta Ziemia” w kwietniu 2011 roku . Zgodnie z regulaminem konkursu wytyczyliśmy sobie następujące zadania do realizacji:

 1. Udział w akcji ,, Sprzątanie Świata” poprzez sprzątania wyznaczonych terenów oraz  konkursy plastyczne.
 2. Wyznaczenie całomiesięcznych dyżurów do sprzątania terenu wokół pomnika upamiętniającego przemarsz legionów Józefa Piłsudskiego.
 3. Zorganizowanie w szkole dużej imprezy pod nazwą ,, Dzień Ziemi”.
 4. Zbiórka nieczystości i ich segregacja.
 5. Uzupełnianie zadrzewienia ,, Zielonej sali dydaktycznej” m.in. sadzenie drzewka podczas ślubowania klasy I.
 6. Zbiórka makulatury , baterii, puszek aluminiowych złomu oraz plastikowych nakrętek .
 7. Udział  uczniów  w edukacji ekologicznej poprzez :
 • wykonywanie prac plastycznych na temat  oszczędzania wody i prądu
 • prowadzenie lekcji z przyrody przez zaproszonych gości
 • wycieczki szkolne

Na terenie szkoły odbyły się liczne zbiórki surowców wtórnych, m.in.:

1.Zbiórka plastikowych nakrętek odbyła się 6- krotnie w miesiącach :

 • Grudzień  2010 r.- 11 260
 • Styczeń  2011 r.- 10 960
 • Marzec  2011 r.- 11 440
 • Maj 2011 r. – 8756
 • Wrzesień  2011 r.- 62 567
 • Październik 2011 r.- 9425

W sumie przekazano  104 983 plastikowych nakrętek na leczenie chorego na mukowiscydozę Karola Kuźmicza oraz 9425 nakrętek na protezy rąk i nóg dla Michała  z Dęblina.

2. Zbiórka baterii odbyła  się 4- krotnie w miesiącach :

 • Styczeń 2011 r. – 16 kg
 • Kwiecień 2011 r.- 17 kg
 • Maj 2011 r. – 13 kg
 •  Wrzesień  2011 r.- 33 kg

3. Uczniowie wraz z rodzicami zbierali surowce wtórne, które były przekazywane do skupu . Akcja trwała cały rok szkolny .

W sumie zebrano:

 • Złom stalowy- 2640 kg
 • Złom żeliwa– 245 kg
 • Miedź  złom– 31 kg
 • Puszki aluminiowe- 82,5 kg
 • Blacha złom – 3174 kg
 • Metale żelazne- 465 kg
 •  Żelazo i stal- 1690  kg
 • Aluminium złom-  –27 kg
 • Mosiądz  złom- 4 kg
 • Żeliwo– 70 kg
 • Makulatura –210 kg

Na terenie szkoły znajdują się pojemniki na szkło , plastik i inne śmieci. Nasi wszyscy uczniowie , czyli 100 %  segregują śmieci  i  wyrzucają je do odpowiednich pojemników.

Z terenu szkoły odbywa się wywóz nieczystości płynnych oraz stałych.

Wywóz nieczystości płynnych:

Lp. Miesiąc Ilość
1. Kwiecień 13,780
2. Maj 13,170
3. Czerwiec i lipiec 27,820
4. Sierpień i wrzesień 41,510

Wywóz nieczystości stałych (pojemniki 1100 l.)

Lp. Miesiąc Ilość
1. Kwiecień 2
2. Maj 1
3. Czerwiec 2
4. Lipiec 2
5. Sierpień 2
6. Wrzesień 2

 

Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w zajęciach z edukacji ekologicznej Na lekcjach  poruszane są  tematy związane z segregacją  śmieci, sposobami  zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska , oszczędzaniem prądu i wody.  Uczniowie wykonują plakaty , które prezentowane są  sali nr 20. Ponadto w ciągu roku szkolnego uczestniczą w sprzątaniu bliższego i dalszego otoczenia  szkoły.

W dniu 19 października 2011 roku odbyły się  lekcje przyrody w klasach   IV-VI ( 36 uczniów)  prowadzone przez  zaproszonych gości: p. Magdalenę  Żychowską oraz p. Zytę Chajkaluk. Obie Panie pracują na co dzień w Dyrekcji Podlaskiego Przełomu Bugu , natomiast w naszej szkole poprowadziły zajęcia na temat rozpoznawania gatunków drzew i krzewów.

Dzieci bardzo chętnie  uczestniczą w wycieczkach  szkolnych m.in. do: Białowieży ( 36 osób ), Grabanowa ( 2 wyjazdy:  pierwszy 6 osób i drugi 43 osoby ) oraz do  Janowa Podlaskiego ( 6 osób).

Celem tych wycieczek było :

 • zwiedzanie rezerwatu pokazowego żubrów oraz Muzeum Przyrodniczo-leśnego Puszczy Białowieskiej ;
 • spacer szlakiem Dębów Królewskich i Wielkich Książąt Litewskich;
 • przejazd  rowerami po ścieżce przyrodniczo-dydaktycznej  ,, Nadbużańskie Łęgi”;
 • spacer  po Janowie Podlaskim : Stadnina Koni, park z początku XX wieku ;
 • udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych na temat prowadzenia pasieki, znakowania trutni oraz rozpoznawania gatunków miodu;
 • uwrażliwienie dzieci na piękno otaczającej nas przyrody
 • poszanowanie otaczającej nas przyrody .

W dniu  16 września 2011 roku na terenie naszej szkoły odbyła się akcja pod tytułem ,, Wielkie Sprzątanie Świata – Lasy to życie – chrońmy je ! ”.

W akcji , która rozpoczęła się o godzinie 11.50 i zakończyła o 12.35 uczestniczyli wszyscy uczniowie ( 100 %)  oraz nauczyciele  naszej szkoły . Każda klasa otrzymała teren do sprzątania :

Oddział przedszkolny –  teren wokół szkoły

Klasa1 –  Klub Kultury , przystanek autobusowy przed szkołą

Klasa 2 i 3 – teren wzdłuż Sitnika do zakrętu

Klasa 4 i 5 – Łukowce do kościoła

Klasa 6 – teren wokół sklepu, pomnik

Tereny zostały sprzątnięte , a śmieci posegregowane i w foliowych workach przyniesione do szkolnych koszy . Akcja przebiegała bardzo sprawnie , bez zakłóceń , a uczniowie bardzo chętnie w niej uczestniczyli.

Zebrano w sumie : 

 • 49 szklanych butelek,
 • 42  puszki aluminiowe
 • 6 kg makulatury

Dodatkowo  odbył się konkurs plastyczny związany  z  akcją ,,Wielkie Sprzątanie Świata ” pod tytułem  ,, Lasy to życie –  chrońmy je! ”. 

Celem konkursu było :

 • zachęcenie dzieci do ochrony środowiska i zwrócenie uwagi na otaczającą nas przyrodę;
 • rozwijanie kreatywności i zainteresowań twórczych , których inspiracją jest przyroda;
 • kształtowanie świadomości o potrzebie ochrony przyrody ;
 • rozwijanie zdolności manualnych uczestników.

Osoby nagrodzone w konkursie to:

 • Martyna Marciniuk kl. I
 • Łukasz Bogusz kl. III
 • Ewelina Kalużna kl. III
 • Przemysław Sidoruk kl. III
 • Mateusz Derkacz kl. V
 • Karolina Bogusz kl. VI

Każdego miesiąca dyżur przy sprzątaniu pomnika Legionów Polskich pełni inna klasa . Ponieważ pomnik znajduje się obok sklepu, miejsca to jest zanieczyszczane butelkami , puszkami , kapslami.

Akcja sprzątania terenu przez dzieci powoli zaczyna przynosić efekty , ale i tak można te działania nazwać ,,  syzyfowa pracą ”.

20     kwietnia 2011 roku odbył się „Dzień Ziemi”.

Uczniowie klasy VI przygotowali krótką inscenizację na wesoło .

W apelu było nawiązanie do elementów ekologicznych, segregacji śmieci oraz dbania o czystość naszego środowiska. Ponadto odbył się pokaz strojów ekologicznych . Gospodarze klas I- VI posadzili „Drzewko Nadziei” na terenie zielonej sali dydaktycznej.

Tradycją szkoły stało się corocznie  sadzenie drzewka przez uczniów klasy pierwszej na pamiątkę ślubowania.

Za udział w tegorocznej, IV edycji konkursu ,, Czysta Ziemia” uczniowie naszej szkoły na uroczystym podsumowaniu w Starostwie Powiatowym w dniu 23 listopada 2011 roku otrzymali z rąk Starosty bialskiego p. Tadeusza Łazowskiego dyplom uznania oraz nagrodę rzeczową .

Iwona Korwin

Alert Ekologiczno – Zdrowotny 2009/2010 – XXII edycja

,,Wielkie Sprzątanie Świata”

W dniu 22 września 2009 roku na terenie Szkoły Podstawowej w Sitniku odbyła się akcja pod tytułem ,,Wielkie Sprzątanie Świata- Recykling- to się opłaca!”. W akcji  uczestniczyli wszyscy uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami.

sprzatanie-swiata

Konkurs plastyczny ,, Recykling- to się opłaca”

W dniu 18 września 2009 roku na terenie Szkoły Podstawowej w Sitniku został rozstrzygnięty konkurs plastyczny ,, Recykling – to się opłaca!”, w którym brali udział uczniowie klas III- VI. Celem konkursu było ukazanie dzieciom wpływu codziennych czynności i zachowań w domu, szkole i miejscach pracy na stan środowiska naturalnego.

Osoby nagrodzone to: Gabriela Witkowska- I miejsce; Karolina Adamiuk – II miejsce; Marta Litwiniuk – III miejsce

recykling-sie-oplaca


Akcja ,,Korek”

W dniu 30 września 2009 roku odbył się konkurs ,, Akcja korek” dla uczniów klas I – VI. Zebrano w sumie 3000 plastikowych nakrętek, które zostały wysłane do Hufca Pracy     w Rybniku i  przeznaczone na leczenie chorego na mukowiscydozę Tymoteusza Bugla.

zbiorka-nakretek

Wycieczka do Nadleśnictwa  i ,, Wod-Kanu” w Białej Podl.

W dniu 21 września 2009 roku uczniowie naszej szkoły w ramach zajęć z edukacji ekologicznej mieli możliwość zapoznać się z praca leśnika , jego obowiązkami oraz ochronną środowiska. Ponadto zwiedzili miejsce uzdatniania wody , zapoznali się z technologią oczyszczania wody.

wod-kan nadlesnictwo

Zbiórka baterii

W dniach  11 września 20096 stycznia 2010 roku odbyły się zbiórki zużytych baterii . Uczniowie klas 0-VI zebrali łącznie 30,33 kg.

zbiorka-baterii


Zbiórka karmy dla ptaków.

Na terenie naszej szkoły odbyła się zbiórka karmy dla ptaków w postaci: ryżu, kaszy jęczmiennej, kaszy gryczanej, zboża. Zebrano 20 kg karmy.

zbiorka-karmy-dla-ptakow

Zbiórka makulatury.

W dniu 30 września 2009 roku odbyła się zbiórka makulatury . Zebrano 780 kg tego surowca i przekazano p. Krzysztofowi Adamiukowi z pobliskiego skupu.

 

Konkurs ,,Na najładniejsze karmniki dla ptaków”.

Na terenie Szkoły Podstawowej w Sitniku odbył się konkurs na najładniejszy karmnik dla ptaków, które zostały powieszone obok szkoły .

Uczniowie biorący udział w konkursie:

Karolina Adamiuk ( kl. III), Małgorzata Paszkiewicz( kl.V), Ewelina Stefaniak ( kl. VI), Kacper Paszkowski(kl. IV), Hubert Paszkowski ( kl. I), Ewelina Kalużna( kl. I), Katarzyna Suszczyk ( kl. VI), Daniel Krasucki(kl. IV), Ernest Laszuk (kl.IV), Magdalena Kwiatkowska(kl.I).

karmniki-dla-ptakow


Konkurs plastyczny ,, Stop przemocy i agresji”

W dniu 15 stycznia 2010 roku został rozstrzygnięty konkurs plastyczny ,, Stop przemocy i agresji”, w którym brali udział uczniowie klas I-VI. Celem konkursu było zwrócenie uwagi dzieci na problem agresji i przemocy w szkole oraz w jaki sposób radzić sobie z tym.

image007 image005

Akcja charytatywna ,, Góra Grosza”

W miesiącu listopad – grudzień 2009 roku na terenie naszej szkoły uczniowie brali udział w akcji ,, Góra Grosza” . W sumie zebrano 46 złotych i 37 groszy.

gora-grosza


Ekspozycja prac wizualnych o tematyce ekologicznej.

Na dolnym korytarzu w naszej szkole odbyły się dwie wystawki prac przestrzennych : ,,Dary Lasu” oraz ,,Układ Słoneczny”. Celem wystawek  było ukazanie grzybów jadalnych i niejadalnych , ostrzeżenie przed zatruciem. Ponadto jak zbudowany jest nasz układ słoneczny, położenie Ziemi względem innych planet.

wystawa-dary-lasu uklad-sloneczny

Gazetki tematyczne

Na tablicy tematycznej została wykonana gazetka tematyczna pod tytułem ,Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę”.

gazetka-tematyczna-pomozmy-zwierzetom-przetrwac-zime


Ochrona zasobów wodnych.

Uczniowie naszej szkoły na zajęciach z edukacji ekologicznej wykonali plakaty na temat oszczędzania  wody w naszych domach. Plakaty zostały umieszczone na górnym korytarzu.

plakat-oszczedzam-wode

Lekcja przyrody w klasie IV dotyczącej tematyki prozdrowotnej.

W klasie IV na zajęciach z przyrody w dniu 13 stycznia 2010 roku został poruszony temat ,, Poznajemy choroby zakaźne”. W jaki sposób możemy wzmocnić nasz organizm w walce z chorobami zakaźnymi”. Celem lekcji było uświadomienie uczniom, że nie lekarz i pielęgniarka są odpowiedzialni za nasze zdrowie , lecz my sami od najmłodszych lat poprzez przestrzeganie zasad zdrowego stylu życia i higieny.

ochrona-zdrowia-ch-zakazne ch-zakazne2

Prowadzenie w sali przyrodniczej kącika wydawnictw ekologicznych.

Przez cały rok szkolny uczniowie naszej szkoły w sali numer 20 mają stały dostęp do fachowej literatury przyrodniczej m.in. ,, Przyroda Polska”.

Udział w konkursie ,, Czysta Ziemia”

Uczniowie naszej szkoły biorą aktywny udział w konkursie ,, Czysta Ziemia” ogłaszanym przez Starostwo Powiatowe  Biała Podlaska , który trwa od kwietnia do października. W tym roku nasza szkoła otrzymała wyróżnienie i nagrodę – aparat cyfrowy.

Aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu.

Uczniowie naszej szkoły bardzo chętnie spędzają czas na świeżym powietrzu . Organizowane są wycieczki  przez cały rok , czy to na rowerach , czy też na sankach.

image009 image011

W sali przyrodniczej znajduje się kącik czytelniczy, z którego mo gą korzystać uczniowie naszej szkoły. Znajdują się tam książki przyrodnicze np. ,,Polskie Góry”, ,,Pustynie”, ,,Ryby”  oraz czasopisma np. ,,Przyroda Polska”,  ,, Ekologia”.

kacik-czytelniczy-w-sali-przyrodniczej

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Ogólnopolskim Programie Ekologicznym „Moje Silne Drzewo”. Do posadzenia została wybrana jodła, na terenie nadleśnictwa Węgierska Górka w Beskidach.

certyfikat-akcji-posadzmy-nasze-drzewo

Dnia 3 grudnia 2009 r. w klasie VI odbyła się lekcja języka angielskiego poświęcona tematyce ekologicznej „Clean up the World”. Uczniowie wykonali projekty plastyczne na temat sposobów ochrony środowiska naturalnego.

recykling-na-angielskim

 • Pokaz slajdów

 • Ostatnio dodane zdjęcia

  20210625_095628 20210625_094548 20210625_094414 20210625_094308 20210625_093948 20210625_093739 20210625_093656 20210625_093610 20210625_093522 20210625_093511 20210625_093449 20210625_093439
Go to Top