Patron

Jan Brzechwa (prawdziwe nazwisko Lesman) urodził się na Podolu w Żmerynce 15.08. 1900 r. Młodość spędził na Kresach Wschodnich. Ukończył Zakład Naukowo – Wychowawczy Ojców Jezuitów w Chyrowie, a następnie – po przyjeździe do Warszawy – Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Jednocześnie z zapisaniem się na studia wstąpił do 36 Puku Piechoty Legii Akademickiej i jako ochotnik uczestniczył w latach 1920-1921 w wojnie polsko-bolszewickiej, za co go odznaczono. Po studiach pracował jako adwokat i radca prawny ZAIKS-u. Okupację hitlerowską przeżył w Warszawie. Po wojnie podjął pracę jako prawnik w Łodzi.. Po czterech latach powrócił jednak do stolicy, zrezygnował z pracy adwokackiej i całkowicie poświęcił się pisaniu. Pisał przede wszystkim dla dzieci. Na pytanie: Skąd czerpie pomysły do swych utworów, odpowiadał, że z głowy.
Pierwszy tom wierszy dla dzieci wydał już w roku 1937.Napisał też cykl opowieści prozą (trylogię): Akademię Pana Kleksa, Podróże Pana Kleksa, Triumf Pana Kleksa. Bohaterowie zwiedzają wraz z panem Kleksem różne baśniowe królestwa, podróżują lądem, powietrzem, zwiedzają głębiny morza. Niemal wszystkie utwory wydane pojedynczo powtarzają się w wydaniach zbiorowych, np.: Brzechwa dzieciom, Bajki i baśnie, Sto bajek. Znane są również motywy baśniowe przekształcone w sposób humorystyczny i przystępną formę wierszową, np. Na wyspach Bergamutach, Od baśni do baśni. Bajki Samograjki – zbiór tradycyjnych i znanych baśni został zaś przekształcony przez autora w widowiska teatralne wzbogacone muzyką, a przez to stał się nie tylko lekturą dla młodszych dzieci, ale i umuzykalniającą zabawą.
Jan Brzechwa zmarł w roku 1966 w Warszawie. Za swoją bogatą twórczość został wyróżniony w roku 1954 nagrodą miasta Katowic, w 1956r. nagrodą Prezesa Rady Ministrów, a w 1965r. nagrodą I stopnia Ministra Kultury i Sztuki za całokształt twórczości.
Jan Brzechwę nie przypadkowo wybrano na patrona naszej szkoły. Jego twórczość jest bowiem bliska naszym uczniom, gdyż towarzyszy im od klasy pierwszej. Z bohaterami jego wierszy i bajek stawiają pierwsze kroki w czytaniu, z nimi poznają tajniki i zawiłości pięknej literackiej polszczyzny, z nim śmieją się i bawią. Literatura dziecięca autorstwa J. Brzechwy niesie ponadto ze sobą ogromny ładunek treści wychowawczych i dydaktycznych, które na co dzień wpajamy naszym uczniom.

  • Pokaz slajdów

  • Ostatnio dodane zdjęcia

    20210625_095628 20210625_094548 20210625_094414 20210625_094308 20210625_093948 20210625_093739 20210625_093656 20210625_093610 20210625_093522 20210625_093511 20210625_093449 20210625_093439
Go to Top