Rok szkolny 2009/10

Konkursy przedmiotowe LKO

W roku szkolnym 2009/10 uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w czterech konkursach przedmiotowych organizowanych przez LKO: polonistycznym (9), matematycznym (4), historycznym (7) oraz przyrodniczym (10). Do etapu szkolnego nauczyciele w/w przedmiotów zgłosili łącznie 30 uczniów z klasy V i VI, w tym niektórych wielokrotnie. Do etapu okręgowego zakwalifikowano 4 uczennice w konkursie polonistycznym: Agatę Kowalską, Justynę Kobryńską, Martę Litwiniuk i Katarzynę Suszczyk oraz jednego ucznia w konkursie przyrodniczym – Przemysława Laszuka z klasy piątej.  Zadania etapu okręgowego okazały się dla naszych uczniów za trudne, nikt nie zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego.

Igrzyska Młodzieży Szkolnej SZS w roku szkolnym 2009/10

W roku szkolnym 2009/10  w zawodach sportowych różnego szczebla w kat. „IGRZYSKA” brało udział 13 dziewcząt i 12 chłopców z ogólnej liczby 42 uczniów klas IV – VI. Uczniowie naszej szkoły startowali  łącznie 33 razy: w biegach przełajowych i ulicznych, tenisie stołowym, koszykówce dziewcząt, piłce nożnej dziewcząt i chłopców, czwórboju l. a. dziewcząt, trójboju l. a. chłopców.

Na szczególne wyróżnienie za umiejętności sportowe na poziomie najlepszych w powiecie  i województwie w roku szkolnym 2009/2010 zasługują: Mateusz Mitura, Ernest Laszuk w biegach przełajowych i trójboju l. a., Wioleta Nurzyńska w biegach przełajowych,  czwórboju l. a. ,tenisie stołowym i koszykówce oraz Wioleta Sadowska w piłce nożnej oraz czwórboju l. a.

Poniżej przedstawiamy w formie tabelarycznej osiągnięcia sportowe uczniów Szkoły Podstawowej w Sitniku w ramach Igrzyska Młodzieży Szkolnej SZS w roku szkolnym  2009/2010

Biegi
III miejsce w finale wojewódzkim w indywidualnych biegach przełajowych – jesiennych- Lubartów, 21.10.2009 r. Mateusz Mitura kl.4
V miejsce w finale wojewódzkim w indywidualnych biegach przełajowych – wiosennych – Adamów, 22.04.2010 r. Mateusz Mitura kl.4
I miejsce w XIX Przełajowych Biegach im. Bohaterskich Lotników Podlasia – Biała Podlaska, 25.09.2009 r. Mateusz Mitura kl.4
IV miejsce w XIX Przełajowych Biegach im. Bohaterskich Lotników Podlasia – Biała Podlaska, 25.09.2009 r. Wioleta Nurzyńska kl.6
I miejsce w XV Ulicznym Biegu Niepodległości – Janów Podl.,10.11.2009 r. Mateusz Mitura kl.4
III miejsce w XV Ulicznym Biegu Niepodległości – Janów Podl.,10.11.2009 r. Wioleta Nurzyńska kl.6
Tenis stołowy
I miejsce w finale gminnym w drużynowym tenisie stołowym – Swory, 9.11.2009 r. Wioleta Nurzyńska – Agnieszka Czemierowska kl.6
II miejsce w finale gminnym w drużynowym tenisie stołowym – Swory, 9.11.2009 r. Mateusz Adamiuk – Michał Nowicki kl.6
II miejsce w finale gminnym w indywidualnym tenisie stołowym – Swory, 22.09.2009 r. Wioleta Nurzyńska kl.6Mateusz Adamiuk kl.6
III miejsce w finale międzygminnym w drużynowym tenisie stołowym – Rokitno, 19.11.2009 r. Wioleta Nurzyńska –  Agnieszka Czemierowska kl.6
Koszykówka
I miejsce w finale gminnym w mini koszykówce dziewcząt – Cicibór D., 5.03.2010 r. Nurzyńska, Sadowska, Stefaniak, Grabiec, Kwiatkowska, Suszczyk, Kobrzyńska, Sidoruk, Litwiniuk, Witkowska – kl. 6
II miejsce w finale międzygminnym w mini koszykówce dziewcząt – Konstantynów, 10.03.2010 r.
udział w rozgrywkach Podlaskiej Ligi Koszykówki w sezonie 2009/2010 – Biała Podlaska
Piłka nożna
I miejsce w finale międzygminnym w mini piłce nożnej dziewcząt – Rokitno, 21.04.2010 r. Nurzyńska, Sadowska, Grabiec, Sidoruk, Litwiniuk, Stefaniak – kl.6
IV miejsce w finale powiatu w mini piłce nożnej dziewcząt – Międzyrzec Podl., 22.04.2010 r.
udział w finale powiatu „XV Edycji Orange Cup im. Marka Wielgusa” – Międzyrzec Podl., 19.05.2010 r. Mitura, Laszuk, Krasucki, Kroszka, Bieliński, Nowicki – kl.4
Czwórbój lekkoatletyczny
II miejsce w finale gminnym w 4-boju l.a. dziewcząt – Ortel Książęcy, 19.04.2010 r. Nurzyńska, Sadowska, Sidoruk, Grabiec, Suszczyk, Litwiniuk – kl.6
II miejsce w finale międzygminnym w 4-boju l.a. dziewcząt – Cicibór D., 23.04.2010 r.
Trójbój lekkoatletyczny
I miejsce w finale gminnym w 3-boju l.a.chłopców – Cicibór D., 12.05.2010 r. Laszuk, Kroszka, Mitura, Krasucki, Nowicki, Bieliński – kl.4
III miejsce w finale powiatu w 3-boju l.a. chłopców – Rokitno, 27.05.2010 r.

We współzawodnictwie sportowym za rok szkolny 2009/10 Bialskiego Szkolnego Związku Sportowego w Białej Podlaskiej nasza szkoła zajęła I miejsce w powiecie bialskim w kategorii szkół do 100 uczniów. Do zawodów sportowych w kat. „Igrzyska – 2010” uczniów naszej szkoły przygotowywał p. Tadeusz Łukasik.

Konkursy tematyczne

Dużym sukcesem zakończył się udział uczennic naszej szkoły w powiatowym konkursie literackim ph. „Dzień z moim ulubionym bohaterem książkowym” organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Białej Podlaskiej. Prace literackie wykonane pod kierunkiem nauczyciela języka polskiego p. Krystyny Jasak przez ucz. klasy 5 Małgorzatę Paszkiewicz oraz ucz. klasy 6 Wioletę Sadowską zostały wyróżnione odpowiednio II miejscem oraz wyróżnieniem. Do w/w konkursu zgłoszono 60 prac. Na pochwałę zasługuje udział ucz. klasy 6 Agaty Kowalskiej w powiatowym konkursie „Polonista Roku 2010” organizowanym przez SP Nr 2 w Białej Podlaskiej. Wyróżnienie za pracę plastyczną wykonaną w konkursie „Moja wieś w Unii Europejskiej- wczoraj, dziś i jutro” otrzymała uczennica p. Iwony Charytoniuk z klasy pierwszej Ewelina Kalużna. W bieżącym roku szkolnym 17 uczniów uczestniczyło w międzynarodowym konkursie matematycznym „Kangur” i „Kangurek”. Przemysław Laszuk uzyskał wynik bardzo dobry w kat. 1B, natomiast Michał Kroszka uzyskał wyróżnienie w kat. 2M. Organizatorem konkursu matematycznego „Kangur 2010” na terenie szkoły była nauczycielka matematyki p. Wioletta Wasilewska.

  • Pokaz slajdów

  • Ostatnio dodane zdjęcia

    20210625_095628 20210625_094548 20210625_094414 20210625_094308 20210625_093948 20210625_093739 20210625_093656 20210625_093610 20210625_093522 20210625_093511 20210625_093449 20210625_093439
Go to Top