Nota historyczna

Sitnik jest jedną z wielu wsi utworzonych podczas podziału administracyjnego w 1975 roku, wtedy w województwie bialskopodlaskim obecnie w województwie lubelskim. Leży przy drodze powiatowej Biała Podlaska- Leśna Podlaska. Miejscowość zamieszkuje 370 osób.

Wieś położona jest na terenach równinnych, niskich o podmokłych i zakwaszonych glebach. Z trzech stron otoczona jest lasami. Okolice Sitnika , to z każdej strony rozrzucone nieduże kolonie wsi Sitnik oraz wsie: Łukowce, Zaberbecze, a dalej Worgule. Około XV wieku była w posiadaniu Jana Nasuty, następnie rodu Zabrzezińskich i Zbarskich.

Wiele trudności sprawiło ustalenie pochodzenia nazwy wsi Sitnik. Najwłaściwsza wydaje się hipoteza przekazywana z dziada pradziada, że nazwa pochodzi od  sitowia porastającego na bagnach. Podstawowa dziedzina gospodarki wsi jest rolnictwo. Użytki rolne Sitnika stanowią 937,52ha. Gleby są słabe mieszczą się w kasach od IIIB do IV.W Sitniku ma swoja siedzibę Ochotnicza Straż Pożarna gdzie w 1927 roku zrodził się pomysł budowy remizy strażackiej. Na pograniczu dwóch wsi Sitnika i Łukowiec wkrótce stanął okazały, jak na tamte czasy budynek, który od początku stal się ośrodkiem działalności kulturalnej. Początek lat 70-dziesiatych to budowa nowego Domu Strażaka, który oddany do użytku zostaje w 1972 roku. Obecnie mieści się tam również Gminny Ośrodek Kultury z pracownia koronkarską. We wsi stoi pomnik upamiętniający przemarsz przez Sitnik sztabu I Brygady Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego 12.8.1915 r.

Łukowce – wieś w Polsce położona w województwie lubelskim, w powiecie bialskim, w gminie Biała Podlaska.

W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa bialskopodlaskiego. Łukowce liczą 190 mieszkańców.

Worgule to wieś położona w odległości około 7 km od Leśnej Podlaskiej. Graniczy z gminami Biała Podlaska i Kornica. Usytuowana jest na wysokości 147 – 164 m n.p.m. Spis przeprowadzony w 1995 roku wykazał, że mieszkańców Worgul jest 366, natomiast gospodarstw o średniej powierzchni 11,3 ha – osiemdziesiąt.

Są tu gleby IV klasy wytworzone z piasków gliniastych, pomimo to ludzie uprawiają tu ziemię, hodują trzodę chlewną i bydło.

W XV w. Worgule były własnością rodu Kiszków, a od 1594 r. książąt Radziwiłłów, zaś od połowy XIX w. rodu Szeliskich. Do 1973 r. wieś Worgule należała do Gromadzkiej Rady Narodowej w Sitniku, a później w Sławacinku Nowym. Wraz z nowym podziałem terytorialnym kraju w 1975 r. i utworzeniem Gminy Leśna Podlaska – weszła w jej skład.

Zaberbecze jest to wieś sołecka, położona w południowej części gminy Leśna Podlaska, przy drodze lokalnej Jagodnica – Worgule. Wieś ta graniczy z gminą Biała Podlaska. Jest jedną z najmniejszych w gminie. Jej powierzchnia zajmuje 291 ha. Mieszka w niej 113 osób. posiada 30 gospodarstw, które najczęściej zajmują od 5 do 10 ha. Zabudowana jest zagrodowo. Budynki są drewniane i murowane. Gleby wsi Zaberbecze mają status IV i V klasy, a powierzchnia gruntów ornych zajmuje 49,4 ogólnego terenu. Wieś otoczona jest lasami, głównie sosnowymi.

Z opowiadań najstarszych mieszkańców Zaberbecza możemy się dowiedzieć, że nazwa wsi wzięła się stąd, że mieszkańcy tej wioski mieszkają za lasem. W innej wersji nazwa Zaberbecze wzięła się od będących kiedyś na tym terenie owczarni. Owce często beczały i tak powstała część nazwy „Zabecze”. Ponieważ jednak nie była ona zbyt ładna dodano „ber”. Tak powstała pełna nazwa wsi.

Opracowała p. Justyna Sikorska

  • Pokaz slajdów

  • Ostatnio dodane zdjęcia

    20210625_095628 20210625_094548 20210625_094414 20210625_094308 20210625_093948 20210625_093739 20210625_093656 20210625_093610 20210625_093522 20210625_093511 20210625_093449 20210625_093439
Go to Top