25-lecie poświęcenia kościoła w Łukowcach

Dnia 16 września b.r. w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowcach odbyła się podniosła uroczystość 25-lecia poświęcenia nowo wybudowanego kościoła. Powstał on w latach 1982-87. Jego budowniczym był ksiądz prałat Mieczysław Onyśk – ówczesny proboszcz tutejszej parafii.

Pomysłodawcą i organizatorem tej uroczystości był ks. Dariusz Mioduszewski – obecny proboszcz parafii Łukowce.

Uroczystej mszy świętej przewodniczył ks. Robert Mirończuk pochodzący z naszej parafii. Homilię wygłosił ks. Dziekan, proboszcz parafii Zbuczyn, do niedawna proboszcz parafii Swory ks. Stanisław Chodźko. We mszy uczestniczyli: ks. Infułat Antoni Laszuk, bialski dziekan ks. Marian Daniluk, ks. Jacek Owsianka, ojciec gwardian Jacek Biegajło i ks. Dariusz Mioduszewski. Podczas mszy świętej zagrała orkiestra dęta z Leśnej Podlaskiej pod przewodnictwem Mieczysława Wadowskiego.

W imieniu wspólnoty parafialnej podziękowania za piękną świątynię księdzu prałatowi Mieczysławowi Onyśkowi, wszystkim darczyńcom i dobrodziejom oraz kapłanom, którzy posługiwali w naszej parafii złożyła Pani Justyna Paszkiewicz.

W swoim wystąpieniu uwzględniła wielką odwagę i przedsiębiorczość ks. Onyśka, który w trudnych czasach zastoju gospodarczego potrafił zjednać sobie ludzi i przekonać ich o konieczności budowy nowego kościoła. Swoją upartością, determinacją i konsekwencją w działaniu dokonywał rzeczy – wydawać by się mogło – wówczas niemożliwych.

Parafianie – wdzięczni za 25 lat istnienia świątyni – ufundowali – jako dar ołtarza – nowy piękny ornat, w którym celebrował mszę jubileuszową ks. Robert Mirończuk.

Na zakończenie Eucharystii głos zabrał rodak naszej parafii – ks. infułat Antoni Laszuk. Nakreślił on w skrócie historię parafii, informując zebranych, że parafia łukowiecka została ufundowana przez Karola Stanisława Radziwiłła w 1655 r.  i przechodziła burzliwe dzieje. 15 września 1921 r. erygowano parafię łukowiecką.

Ks. Dariusz Mioduszewski podziękował wszystkim uczestnikom tej podniosłej uroczystości, fundatorom, budowniczym i dobrodziejom parafii. Zaprosił też gości na wspólną agapę do Klubu Kultury w Sitniku.

Przeżycia te pozostaną na długo w naszej pamięci i sercach.

  • Pokaz slajdów

  • Ostatnio dodane zdjęcia

    20210625_095628 20210625_094548 20210625_094414 20210625_094308 20210625_093948 20210625_093739 20210625_093656 20210625_093610 20210625_093522 20210625_093511 20210625_093449 20210625_093439
Go to Top